Stěhování firem

Příprava plánu pro stěhování firmy

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

V rámci stěhování firem standardně zajišťujeme řadu služeb, tak aby stěhovací proces byl co nerychlejší a nejsnadnější. V úplně první fázi Vás bezplatně navštíví náš technik z důvodu obhlídky stěhovaných prostor. Na základě této obhlídky vypracujeme stěhovací plán, cenovou nabídku včetně podrobného rozpisu našich služeb a postupů během stěhování. S dostatečným předstihem, dle vašeho požadavku, doručíme požadované množství obalových materiálů, pokud si budete balení částečně nebo zcela zajišťovat samy. V opačném případě veškeré zařízení a inventář zabalí náš tým. U kancelářského nábytku, který bude možné demontovat pro snadnější přepravu, zajistíme odbornou demontáž i jeho zpětné sestavení.

Příprava plánu pro stěhování firmy

Vypracování kvalitního plánu na stěhování firmy i včetně jejího provozu se stroji je náročný plánovací úkon, který je zapotřebí důkladně prodiskutovat a navrhnout vhodná řešení přípravy. Je vždy důležité navrhnout taková řešení, aby firma z důvodu stěhování byla co nejméně omezena ve své činnosti.

Pokud jste výrobci, je zapotřebí výrobu přestěhovat tak, aby došlo k co nejkratší odstávce. Pokud možno vše rozfázovat tak, aby k ní nemuselo dojít vůbec. Totéž se týká i zaměstnanců v kanceláři. Zde je však zapotřebí, aby bylo dodrženo správné značení krabic a předmětů připravených na stěhování. V případě, že se stěhování budou účastnit Vaši zaměstnanci, je nutné, aby byli řádně proškoleni o dodržení postupů příprav před samotným stěhováním. To vše se promítá do stěhovacího plánu a pokud je tento plán dodržen, pak na konci stěhování jsou všechny předměty na správném místě bez překročení časového harmonogramu.

Nejlepší variantou je veškeré stěhovací práce dobře rozplánovat. V případě stěhování firem je možné volit postupné vícedenní stěhování kanceláří či provozu nebo vše realizovat v nočních hodinách případně ve dnech pracovního volna (o víkendech nebo svátcích). Velmi důležité je důkladně stanovit plán logistiky a přesně určit, co, kdy a kam se má přestěhovat. Dodržení časového harmonogramu stěhování Vám přinese minimální náklady s maximálním výsledkem, který neomezí produkci Vaší společnosti.

Stěhování IT techniky, počítačů a elektroniky

Ve Vámi stanoveném termínu na požadovanou adresu dorazí stěhovací tým a započne samotná nakládka. Stěhovací vozidla mají polstrovaný stěhovací prostor, který je uzpůsobený pro převoz nábytku a jsou vybaveny upínacími zařízeními pro fixaci stěhovaných předmětů.

Po naložení vozidla z místa nakládky vyrazí tým do místa vykládky, způsobem jízdy s ohledem na převážené předměty. Vykládání probíhá podle stěhovacího plánu, nebo pod dohledem zodpovědné osoby, která určí kam se mají jednotlivé krabice či předměty umístit. Následně probíhá montáž kancelářského vybavení, pokud je to potřeba a bylo požadováno. Obalový materiál po každé vykládce náš tým odstraní a zajistí případnou ekologickou likvidaci.

V případě stěhování firem je od počátku až do konce přítomen náš manažer, jako vrchní dohled, aby byl zajištěn hladký průběh stěhování.


Stěhování firem Stěhování firem po Praze Praha stěhování firem

Naše služby zahrnují

Stěhování
 • vypracujeme pro Vás stěhovací plán s podrobným harmonogramem stěhovacích prací a plánem umístění stěhovaných věcí v novém porstoru
 • zabalíme Vám všechny firemní věci
 • demontáž veškerého nábytku, včetně pevných komponentů jako jsou držáky, volné připevněné police a jiné pevné součásti. A jejich následná instalace.
 • poskytujeme široké spektrum služeb a produktů vztahujících se nejen k samotnému stěhování
 • uvedení starých prostor do původního stavu
 • stěhování firem po celé ČR a i mezinárodně
 • možnost přepravy osob spolu s nákladem
 • převoz stromů a květin
 • lokální stěhování po Praze i ve večernícch hodinách
 • doprava nákladu do těžko dostupných míst vozem 4x4 či 6x6 (nutná obhlídka)
 • stěhování těžkých břemen až do váhy 600-750kg podle velikosti (nutná obhlídka)
 • přeprava křehkých či jinak náchylných předmětů na převoz
 • přeprava uměleckých předmětů ve speciálním izotermickém nákladním prostoru se stabilizovanou teplotou a vlhkostí
 • montáž a demontáž výstavních stánků včetně převozu a instalace exponátů
 • odvoz nábytku a jiných nepotřebných věcí k likvidaci
 • kompletní přestěhování NA KLÍČ jsme schopni zajistit a zprostředkovat široké spektrum služeb a produktů vztahujících se nejen k samotnému stěhování, zajistíme Vám drobné řemeslnické práce instalatérské, elektrikářské, topenářské, malířské, údržbářské, úklidové a vyklízecí, truhlářské, drobné stavební úpravy a pokládání koberců"

Plán stěhování firmy zahrnuje

 • Obhlídka technika
 • Cenová nabídka na stěhování firmy
 • Návrh přesného plánu jednotlivých prací a umístěním předmětů na správná místa
 • Návrh pravidel stěhování firmy – dodržení postupu stěhování pracovníků i pracovníků objednavatele
 • Proškolení a koordinace postupů samotného stěhování firmy – pro pracovníky objednavatele
 • Stěhovací štítky – Slouží pro přesné určení lokace konkrétního předmětu
 • Informační systém – v případě nejasností na straně pracovníku objednavatele je zapotřebí, aby každý věděl, kam se obrátit s případnými dotazy.
 • Obaly – včasný dovoz a množství potřebných obalů
 • Balící služba
Stěhovací práce