Stěhování firem Praha a okolí

V rámci stěhování firem standardně zajišťujeme řadu služeb, tak aby stěhovací proces byl co nejrychlejší a nejsnadnější. V první fázi Vás bezplatně navštíví náš technik z důvodu obhlídky stěhovaných prostor. Na základě této obhlídky vypracujeme stěhovací plán a cenovou nabídku včetně podrobného rozpisu našich služeb a postupů během stěhování. S dostatečným předstihem doručíme požadované množství obalových materiálů, pokud si budete balení částečně nebo zcela zajišťovat sami. V opačném případě veškeré zařízení a inventář zabalí náš tým. U kancelářského nábytku, který bude možné demontovat pro snadnější přepravu, zajistíme odbornou demontáž i jeho zpětné sestavení. Prohlédněte si Reference poskytnuté našimi firemními zákazníky.
812

Přestěhovaných firem

Vypracování kvalitního plánu na stěhování firmy i včetně jejího provozu se stroji je náročný plánovací proces, který je zapotřebí s klientem důkladně prodiskutovat.

David Herrmann, majitel

Pokud jste výrobci, je důležité navrhnout taková řešení, aby firma z důvodu stěhování byla co nejméně omezena ve své činnosti. Výrobu přestěhujeme tak, aby došlo k co nejkratší odstávce. Pokud možno vše rozfázovat tak, aby k ní nemuselo dojít vůbec. Totéž se týká i zaměstnanců v kanceláři. Zde je zapotřebí, aby bylo dodrženo správné značení krabic a předmětů připravených na stěhování. V případě, že se stěhování budou účastnit Vaši zaměstnanci, je nutné, aby byli řádně proškoleni o dodržení postupů příprav před samotným stěhováním.

To vše se promítá do stěhovacího plánu a pokud je tento plán dodržen, pak na konci stěhování jsou všechny předměty na správném místě bez překročení časového harmonogramu. Nejlepší variantou je veškeré stěhovací práce dobře rozplánovat. V případě stěhování firem je možné volit postupné vícedenní stěhování kanceláří či provozu nebo vše realizovat v nočních hodinách případně ve dnech pracovního volna (o víkendech nebo svátcích). Velmi důležité je důkladně stanovit plán logistiky a přesně určit, co, kdy a kam se má přestěhovat.

Dodržení časového harmonogramu stěhování Vám přinese minimální náklady s maximálním výsledkem, který neomezí produkci Vaší společnosti. V rámci našich služeb nabízíme také profesionální Skartaci citlivých dokumentů nebo Vyklízení nepoužívaných firemních prostor.

stěhování praha
stěhování firem
prepravuj112
prepravuj140

Plán stěhování firem zahrnuje

 • Obhlídku technika
 • Cenovou nabídku
 • Návrh přesného plánu jednotlivých prací a umístěním předmětů na správná místa
 • Návrh postupu a pravidel stěhování firmy i pro samotné zaměstnance objednavatele
 • Proškolení a koordinaci postupů samotného stěhování firmy pro pracovníky objednavatele
 • Stěhovací štítky
 • Kontaktní osobu, na kterou se v průběhu stěhování může objednavatel obrátit
 • Obalové materiály
 • Balící službu

Stěhování IT techniky, počítačů a elektroniky

Ve Vámi stanoveném termínu na požadovanou adresu dorazí stěhovací tým a započne samotná nakládka. Naše stěhovací vozidla mají polstrovaný stěhovací prostor, který je uzpůsobený pro převoz nábytku, a jsou vybaveny upínacími zařízeními pro fixaci stěhovaných předmětů.

Po naložení vozidla z místa nakládky vyrazí tým do místa vykládky, způsobem jízdy s ohledem na převážené předměty. Vykládání probíhá podle stěhovacího plánu, nebo pod dohledem zodpovědné osoby, která určí kam se mají jednotlivé krabice či předměty umístit. Následně probíhá montáž kancelářského vybavení, pokud je to potřeba a bylo požadováno. Obalový materiál po každé vykládce náš tým odstraní a zajistí případnou ekologickou likvidaci.

V případě stěhování firem je od počátku až do konce přítomen náš manažer, jako vrchní dohled, aby byl zajištěn hladký průběh stěhování. Prohlédněte si kompletní Ceník našich služeb po Praze i mimo Prahu. Více informací se dozvíte také v Často kladených otázkách.

Naše služby zahrnují

 • Vypracování stěhovacího plánu s časovým harmonogramem a rozmístěním věcí v novém prostoru
 • Profesionální zabalení nábytku a ostatních věcí
 • Demontáž nábytku
 • Uvedení starých prostor do původního stavu
 • Stěhování po Praze a okolí, po celé ČR a také mezinárodně
 • Možnost přepravy omezeného počtu osob spolu s nákladem
 • Převoz stromů a květin
 • Stěhování i ve večerních hodinách
 • Doprava nákladu do těžko dostupných míst vozem 4x4 či 6x6 (nutná obhlídka)
 • Stěhování těžkých břemen až do váhy 600 – 750 kg podle velikosti (nutná obhlídka)
 • Přeprava křehkých či jinak náchylných předmětů na převoz
 • Přeprava uměleckých předmětů ve speciálním izotermickém nákladním prostoru se stabilizovanou teplotou a vlhkostí
 • Montáž a demontáž výstavních stánků včetně převozu a instalace exponátů
 • Odvoz nábytku a jiných nepotřebných věcí k likvidaci (vyklizení nepotřebných věcí)
 • Kompletní přestěhování NA KLÍČ jsme schopni zajistit a zprostředkovat široké spektrum služeb a produktů jako jsou drobné řemeslnické práce instalatérské, elektrikářské, topenářské, malířské, údržbářské, úklidové a vyklízecí, truhlářské, drobné stavební úpravy a pokládání koberců…
× CHAT