Stěhování těžkých břemen Praha

( za těžké břemeno se považuje samostatné břemeno o hmotnosti vyšší než 100kg )

Pokud se chystáte stěhovat nebo přesunout velký a těžký předmět, nebo zařízení, jako jsou kopírky, tiskařské stroje, klavíry, piana, pianina, trezory, masivní nábytek a jiné, pak jsme tu pro Vás. Máme mnoholeté zkušenosti se stěhováním těžkých břemen až do váhy 2t. Stěhování těžkých břemen je složitá a v celku nebezpečná činnost. Proto je vhodné pro takové stěhování vždy oslovit odbornou stěhovací firmu. Pro stěhování těžkých břemen je potřeba speciální vybavení a hlavně zkušenosti.

Důkladná příprava a zabezpečení předmětu a vnitřních prostor proti poškození při manipulaci s břemenem je velmi důležité. Veškeré naše vybavení na stěhování a pro přepravu těžkých kusů je atestováno a speciálně vyrobeno pro tyto případy. Jedná se o hydraulickou či lanovou techniku, pojezdové vozíky a stěhovací kříže. Díky tomuto vybavení jsme schopni manipulovat s většinou těžkých a objemných předmětů. Na překonání nerovností si umíme pomoct a vyrobíme si a nainstalujeme potřebné překlenovací či nájezdové rampy.

V případě stěhování těžkých břemen, je vždy nutné před samotným stěhováním, oznámit jejich přítomnost technikovy nebo dispečerovi. Pokud je součástí stěhování těžké břemeno, pak to přímo ovlivní cenu stěhování, ale také množství potřebných pracovníků a jejich technického vybavení. Bez předchozího nahlášení těžkého břemene, jako součásti stěhování, nebude ve většině případů toto břemeno přestěhováno, případně bude nutné zajistit techniku a větší množství pracovníků. Pokud si nejste jistí, jestli nějaký předmět ve vašem bytě, domě nebo kanceláři je nebo není těžké břemeno, konzultujte to prosím s naším technikem nebo dispečerem. Předejdeme tak nepříjemným situacím.